کارگاه مهارت مدیریت هیجانات

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۰,۰۰۰ تومان

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل خرید دوره کارگاه مهارت مدیریت هیجانات تسلت بر هیجانات مثبت و منفی و کنترل احساست…

0
۱۹۰,۰۰۰ تومان

وبینار خانواده بیست

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۰,۰۰۰ تومان

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل خرید دوره وبینار خانواده بیست « ۲۰ گام تا رضایت از زندگی » با تدریس…

1
۱۹۰,۰۰۰ تومان