0

وبلاگ

سوابق تحصیلی

علـــــوم تربیتی، اخــــلاق اســـلامی، مدیـــــریت کسب و کـــــــار (گــــرایش استـــــراتژیک) آمـــوزش‌هـــــا و دوره‌هـــای گــــذرانــــده شده : بیــــش از ۱۷۰۰ ســــاعت دوره آمـــوزشی مشاوره با رویکرد اسلامی، روانشناسی، تربیت جنسی کودک و نوجوان، عرفان‌های نو ظهور، ســـــواد رســـانه، مهــــارت هـــــای زندگی، اعتیـــــاد ، پیـــش از ازدواج ، کنتـــرل خشـــم، زوج درمـــانی ، مدیریت مــالی در خـــانواده

مهــــارت هـــای زنــــدگی

آمـــــوزش خــــانـــواده

کــــارآفـــــریــــــــــن

کارشنــاس صدا و سیما

نمــــاینده مدرسیــــــن آمـــــوزش خـانواده

مــــدرس ازدواج دانشجـــــــویی

تـــألیــف کتـــاب هــای تخصصی

مشاوره در حوزه خانواده و تربیت اسلامی

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.